Tag: rajya sabha

In Rajya Sabha : ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಮದ್ರಾಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ 1952ರಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಿ ವಿ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯರು ಎಪ್ರಿಲ್ 3, 1952ರಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್ 2, 1954ರವರೆಗೆ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 140. Sri BV Kakkilaya was elected to the first Rajya Sabha from the Madras Assembly and he remained a member from April 3, 1952 to April 2, 1954. During this …

Continue reading